MELLEMLEDER

Vil du være leder? Så tag et kig på Flyvevåbnets mellemlederuddannelser, hvor du bliver sergent og specialist på samme tid.

Hvis du tager en af Flyvevåbnets sergentuddannelser, vil du gennemgå en stor udvikling både personligt og fagligt. Som færdiguddannet sergent er du en professionel, fastansat soldat, og du fungerer som mellemleder i din enhed.

Du kan enten vælge en mellemlederuddannelse, hvor du bliver instruktør eller en af de mere specialiserede faguddannelser, som vil giver dig masser af udfordringer i hverdagen.

Efter din uddannelse bliver du fastansat på kontrakt, og dit arbejdssted afhænger dels af dine ønsker og dels af dit arbejdsområde.

De fleste mellemlederuddannelser har et eller flere særlige optagelseskrav, som du kan læse mere om under hver enkelt uddannelse.Overblik!
| Flyvevåbnets mellemlederuddannelser

Klik på hver enkelt uddannelse for mere information...


MELLEMLEDERUDDANNELSER

AERIAL PORT SERVICE SPECIALIST

EFTERRETNINGSSPECIALIST

FFOS INSTRUKTØR

FIGHTER CONTROLLER

FLYVELEDER

IDENTIFIKATIONSOPERATØR

MISSION PLANNER

TRACK PRODUCTION OFFICER


Jobmuligheder og fremtid

Når du gennemfører din uddannelse tilfredsstillende, er du sikret et fast
job i Flyvevåbnet med muligheder for både faglig og personlig udvikling.

En mellemlederuddannelse i Flyvevåbnet er en god investering i din fremtid. Hvad enten du vil fortsætte din karriere i Forsvaret eller på et tidspunkt vil prøve kræfter med det civile erhvervsliv. Vores uddannelser er velkendte og respekterede blandt både private og offentlige ledere. Samtidig har du, når har gennemført en mellemlederuddannelse i Flyvevåbnet, bevist, at du er målrettet og ambitiøs, har lederegenskaber og kan gøre en forskel.


Den videre karriere

Som sergent har du gode muligheder for løbende at udvikle dig personligt og fagligt.

Du kan med tiden specialisere dig yderligere indenfor dit fagområde eller måske udvikle dine færdigheder på nye områder, og med efterudannelse kan du stige i graderne.


International udsendelse

Som fastansat i Flyvevåbnet har du pligt til at deltage i internationale fredsbevarende operationer. På disse operationer får du oplevelser for livet, du knytter tætte venskaber og du får mulighed for at afprøve dine mange færdigheder som konstabel. Du kan dog tidligst blive udsendt 12 måneder efter, du har afsluttet din uddannelse.

Grundreglen er, at Flyvevåbnets ansatte kan forvente at blive udsendt
i op til seks måneder over en treårig periode. I løbet af tre år kan du altså f.eks. blive udsendt i én sammenhængende periode på 6 måneder eller deltage i 2 udsendelser à 3 måneders varighed.

Hvor ofte du i praksis vil blive udsendt afhænger af din jobfunktion, politiske beslutninger – og af dig selv. Du kan nemlig også selv søge om at komme med på Internationale operationer, hvis du har lyst.