OFFICER

Vil du have en af landets stærkeste lederuddannelser? Så kan
du blive officer i Flyvevåbnet og få en hverdag med ansvar.


Hvis du har en gymnasial uddannelse kan du tager en af Flyvevåbnets uddannelser som officer. Officersuddannelsen er en stærk lederuddannelse, hvor du vil gennemgå en stor udvikling både personligt og fagligt.

Som officer bliver du dels uddannet som specialist indenfor det område, du nu vælger at søge ind på og dels som professionel leder, hvor du bliver rustet til at lede en større gruppe medarbejdere.

Som færdiguddannet officer er dine karierremuligheder mange. Du vil opleve en alsidig hverdag med ansvar og mange forskellige opgaver. Du er en del af Flyvevåbnets ”skarpe” ende, og dit arbejde vil foregå i et højt tempo. Når du ikke deltager i operationer, arbejder du med ledelse, administration, uddannelse og planlægning indenfor dit område.

Efter din uddannelse bliver du fastansat på kontrakt, og dit arbejdssted afhænger dels af dine ønsker og dels af dit arbejdsområde.Overblik!
| Flyvevåbnets officersuddannelser

Du kan vælge mellem 4 forskellige linier, som du kan læse mere ved at klikke på hver enkelt uddannelse nedenfor.


OFFICERSUDDANNELSER

OPERATIONSSTØTTEOFFICER

KONTROL- OG VARSLINGSOFFICER

PILOTOPERATIV OFFICER (PILOT)
TEKNIK OFFICER

RESERVE OFFICERTip! | Kom med bag facaden på officersuddannelsen

Hvis du har interesse i officersuddannelsen i Flyvevåbnet, så kan du deltage i STUD.LUFT, som vi afholder 2 gange årligt. STUD.LUFT er et hvervearrangement for ganske almindelige unge, som gerne vil vide mere om, hvad en uddannelse og en fremtid som officer kan byde på. Arrangementet foregår på Flyvestation Karup og strækker sig over 2 dage incl. overnatning. Læs mere på nedenståede site, hvor du også kan tilmelde dig næste arrangement on-line.


www.studluft.dk Jobmuligheder og fremtid

Når du gennemfører din uddannelse tilfredsstillende, er du sikret et fast job i Flyvevåbnet med muligheder for både faglig og personlig udvikling.

En lederuddannelse i Flyvevåbnet er en god investering i din fremtid. Hvad enten du vil fortsætte din karriere i Forsvaret eller på et tidspunkt vil prøve kræfter med det civile erhvervsliv. Vores lederuddannelser har en høj anerkendelse blandt både private og offentlige ledere. Samtidig har du ved at gennemføre en lederuddannelse i Flyvevåbnet, bevist, at du er kompetent, målrettet, har stærke lederegenskaber og kan gøre en forskel.


Den videre karriere

Som færdiguddannet officer er dine karierremuligheder mange og du har særdeles gode muligheder for løbende at udvikle dig personligt og fagligt.

Du kan med tiden specialisere dig yderligere indenfor dit fagområde eller måske udvikle dine færdigheder på nye områder, og med efterudannelse kan du stige yderligere i graderne.


International udsendelse

Som officer er deltagelse i internationale operationer en naturlig del af dit job. Du skal regne med at blive udsendt ca. hvert 3. år et antal gange i løbet af din karriere. Her vil du opleve, at dine uddannelsesmæssige kompetencer og erfaringer for alvor kommer til sin ret.

Hvor ofte du i praksis vil blive udsendt afhænger af din jobfunktion, politiske beslutninger – og af dig selv. Du kan nemlig også selv søge om at komme med på internationale operationer, hvis du har lyst. Grundreglen er, at Flyvevåbnets ansatte kan forvente at blive udsendt i op til seks måneder over en treårig periode. I løbet af tre år kan du altså f.eks. blive udsendt i én sammenhængende periode på 6 måneder eller deltage i 2 udsendelser à 3 måneders varighed.

Hvor ofte du i praksis vil blive udsendt afhænger af din jobfunktion, politiske beslutninger – og af dig selv. Du kan nemlig også selv søge om at komme med på Internationale operationer, hvis du har lyst.