INTERNATIONAL UDSENDELSE

Danmark er i dag helt i front, når det gælder internationalt
samarbejde og deltagelse i missioner rundt omkring i verden.


Med et job i Flyvevåbnet er der derfor gode muligheder for at skabe livslange venskaber og få fantastiske oplevelser over hele verden. Dog skal du være afklaret med, at du med et job i Flyvevåbnet også har pligt til at deltage i udsendelser i internationale missioner.

Flyvevåbnet har gennem de seneste ti år ændret sig markant fra at have fokus på hjemlig suverænitetshåndhævelse til i dag at være en aktiv, udadvendt medspiller i verdens brændpunkter.

Siden slutningen af 1990’erne har kvinder og mænd med flyvervingen på uniformen deltaget i alt fra konfliktløsning til egentlige krigshandlinger i steder som Irak, Baltikum, Afghanistan, Sahara, Etiopien, Kosovo, Kashmir og mange andre steder.

Hvis man vælger at tegne kontrakt med Flyvevåbnet, siger man også automatisk ja til at kunne blive udsendt på forskellige typer missioner verden over. Det er muligt at sige nej til en udsendelse, men det kræver særlige omstændigheder, som at man lige er blevet forælder.

Men Flyvevåbnets internationale opgaver er meget mere end krig og konflikter. Eksempelvis deltager soldaterne også i nødhjælps- og genopbygningsarbejde som efter tsunamiens rasen i Banda Ache-provinsen på Sumatra i 2005.

Som ansat i Flyvevåbnet er det også muligt at søge internationale arbejdspladser i kortere eller længere perioder. Pt. arbejder danske piloter, sergenter og konstabler over hele verden i så forskellige jobs som chaufførkørsel i Spanien, radiokommunikation i Tyskland og taktisk planlægning af missioner i USA.


Overblik! | Hvor tit kan man blive udsendt?

Grundreglen er, at Flyvevåbnets ansatte kan forvente at blive udsendt
i op til seks måneder over en treårig periode. I løbet af tre år kan du altså f.eks. blive udsendt i én sammenhængende periode på 6 måneder eller f.eks. deltage i 2 udsendelser à 3 måneders varighed.

Hvor ofte du i praksis vil blive udsendt afhænger af den aktuelle sikkerhedspolitiske situation, din jobfunktion og – ikke mindst – af dig selv.

Folk med særlige kompetencer som f.eks. piloter, flymekanikere eller klarmeldere (ham der gennemgår flyet lige inden take-off) er nødvendigt personel for, at flyene kan operere succesfuldt, og hvis det ikke er muligt at finde en stedfortræder har Flyvevåbnet befalingsret og kan således forlange, at man udsendes.