UNGE FORTÆLLER

Hvordan er det at være ung og arbejde i Flyvevåbnet? Vi har bedt tre tilfældige unge med hver deres indgangsvinkel tale frit fra leveren.Tobias Kjær-Rasmussen
Instruktør v. FFOS på Flyvestation Karup
»Jeg er næstkommanderende for en deling og har mere ansvar end de øvrige instruktører. Vi underviser de værnepligtige i fag som branduddannelse, førstehjælp, redning, skydning, skytteuddannelse og militær eksercits. Vi lægger stor vægt på at udvikle egenskaber hos de værnepligtige, som de også kan bruge i det civile liv.

Jeg synes, det er et enormt spændende, sjovt og udfordrende job. Jeg er kun 22, men har allerede  nu ansvar for at forme folk, som næsten er på min egen alder.

Jeg har søgt jobbet, da jeg som værnepligtig selv havde befalingsmænd, som jeg så op til. Min primære grund til at søge dette job var, at jeg også gerne selv vil være forbillede for de værnepligtige.«
Pia Glaser
Officerselev (Kontrol og Varsling)

»Flyvevåbnet er en moderne arbejdsplads, der lægger vægt på forskellige identiteter og gør plads til dem. Det er fedt at være et sted, hvor dagligdagen handler om vigtige ting, og hvor man ikke er bange for at give ansvar til den enkelte.

Jeg havde nok som pige forventet mere modstand fra nogle gamle mænd i uniform, men sådan har det slet ikke været. Der er et godt arbejdsmiljø, og Flyvevåbnet gør meget for, at vi skal have det godt – blandt andet gennem personlige samtaler.

Det er også en fleksibel arbejdsplads, der bakker op om hobbies og fritidsinteresser. Jeg havde på et tidspunkt problemer med mit knæ, og der hjalp Flyvevåbnet mig med et kajakkursus. De hjælper også økonomisk, hvis man har brug for at gå kiropraktor og den slags.«
Jesper Jensen
Efterretningsspecialist

»Flyvevåbnet er en god arbejdsplads, fordi ledelsen går meget op i personalepleje, og fordi der er frihed under ansvar for hver en ansat. Man overvåger ikke hinanden, og arbejdspladsen er demokratisk, hvilket betyder, at man lytter til hinanden, uanset hvor i hierarkiet man er.

Mit job består i at indhente efterretningsoplysninger til brug for luftoperative missioner samt undervisning i krypto, som er vores sikkerhedskryptering af den fortrolige kommunikation der for eksempel foregår mellem piloter.

Desuden uddanner jeg piloter i CSAR (Combat Search And Rescue). Det indbefatter blandt andet et kendskab til våbensystemer og skibskending og til diverse briefinger i forbindelse med operationer og rapportering.« 
Tip! | Flere historier om at arbejde i Flyvevåbnet 

Tjek også det nye "FUTURE WINGS MAGAZINE", som
du finder her på sitet i en on-line udgave. Klik her.